Çocuk için çok ciddi bir uğraş olan oyun, aynı zamanda eğlence ve öğrenme kaynağıdır. Dünyanın her yerinde, her çağda ve her kültürde çocukların vazgeçilmez parçası olmuştur. Oyunların biçimleri, özellikleri, oyuncakları çağdan çağa değişse de çocuğun olduğu yerde oyun ve oyuncaklar hep vardır. Bazen bundan da oyuncak olur mu dediğimiz eşyaları bile oyunlarına dahil edebilirler.

Oyun çocuğun fiziksel, zihinsel, dil, motor, sosyal-duygusal gelişim alanlarını destekleyici rolü kaçınılmazdır. Oyun sırasında çocuklar kendini, duygularını ifade edebilir, sahip olduğu yetenekleri geliştirebilir, yaratıcılığını hayal gücü doğrultusunda kullanabilirler. Kısacası oyun, çocuk için en etkin ve kalıcı öğrenme ortamını oluşturur.

Çocuk için bu kadar önemli olduğunu ifade ettiğimiz oyun; çocuğa araştırma, gözlem yapma, keşfetme, yeni beceriler geliştirme ve başarısızlık endişesi duymadan istediği kadar deneme yapma fırsatı verir.

Learn'n Play, oyun ve oyuna dahil olan tüm gelişim alanlarını içeren programlanmış olan eğitimleri içerir. Çocukların, yaş grubundaki sahip olması gereken kazanımları destekler ve onları doğru oyunlara yönlendirir. Hayal gücünü besleyen, yaratıcılığını desteklenen, kendini bireysel ve sosyal anlamda ifade edebilen çocuklar yetiştirmeyi destekler.

Bizler bu süreçte rotamızı belirlerken çocukların birbirinden farklı olduğunu esas almaktayız. Dolayısıyla sizlere sunacağımız eğitimler standart eğitim önerilerinden öte, çocuğunuzla birebir yapılan değerlendirmeler sonucunda, ona uygun eğitim ve çözümler olacaktır. Çocuğu gelişimsel, bütüncül ve çok boyutlu olarak ele alarak, ailenin de işbirliğini de önemseyerek çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Çocuğunuza iyi bir gelecek hazırlamak için çalışırken, biz çocuğunuzu geleceğe hazırlamak adına her zaman yanınızda olacağız.